Oferta

Warsztaty

Oferujemy warsztaty

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.

                                                           Albert Einstein

ZAJĘCIA STACJONARNE

Warsztaty dociekań filozoficznych

Pracownia edukacja Dia-Ti zaprasza na stacjonarne warsztaty z dociekań filozoficznych prowadzone w:

  • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • przedszkolach,
  • domach kultury i bibliotekach.

ZAJĘCIA ON-LINE
Warsztaty z dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą prowadzone są w formie zdalnej za pomocą programu ZOOM.

Spotykamy się raz w tygodniu na 45 minut
Minimalna ilość do rozpoczęcia cyklu warsztatów 5 osób

Założenia
Zajęcia z dociekań filozoficznych nie nawiązują do uprawiania filozofii w sensie akademickim, wolne są od fachowej terminologii.
Filozofia jest tu używana jako metoda dyskursywnego myślenia, wspólnego poszukiwania znaczenia i sensu otaczających nas zjawisk, formułowania przez dzieci samodzielnych wypowiedzi oraz propozycji kreatywnych rozwiązań. Warsztaty uczą odwagi i poprawności formalnej w wypowiadaniu własnego zdania oraz logicznego myślenia

Metoda
Warsztaty mają formę dociekań filozoficznych i są prowadzone metodą bazującą na Philosophy for Children Matthew Lipmana. Zajęcia otwiera wybrany tekst (opowiadanie, bajka, prezentacja multimedialna). W tekście lub obrazie pojawiają się zagadnienia, które mogą być dyskutowane na poziomie filozoficznym. Osoba prowadząca warsztaty jest moderatorem dyskusji, nie prezentuje swoich przekonań na dany temat. Zajęcia prowadzi się metodą sokratejską, czyli poprzez wydobywanie wiedzy za pomocą odpowiednio dobranych pytań. Dociekania uczestników są przeplatane aktywnością plastyczną i ruchową, nawiązującą do danego tematu zajęć.

Cele
Zajęcia mają na celu rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

Dzieci na warsztatach filozoficznych nabywają umiejętności:

  • samodzielnego i twórczego myślenia
  • kształtowania i poprawnego wypowiadania swojej opinii
  • dyskutowania i tolerancji wobec odmiennych poglądów
  • logicznego rozumowania
    aktywnego przyswajania wiedzy

Sprawdź aktualne terminy

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Oferuję doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć z aspektem filozoficznym oraz wzmacniającym kreatywność dzieci.

Umów się na rozmowę

PROGRAM WARSZTATÓW

DOCIEKANIA FILOZOFICZNE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Blok I Poznawanie świata

Zdziwienie światem – stawiamy pytanie dlaczego?
Porozmawiajmy o zmysłach
Myślimy logicznie, czyli jak?
Czy rządzi nami przypadek?
Żyjemy i działamy w czasie
Skąd te zmiany?

 

Blok II Poznawanie siebie

Tożsamość – skąd wiem, że ja to ja?
Świat emocji
Wola, wolność, odpowiedzialność
Gdzie jest mój umysł?
Czy decydujemy, kim jesteśmy?

 

Blok III Życie w społeczeństwie

Człowiek – istota społeczna
Co wiemy o przyjaźni?
Jak możemy się porozumieć?
Samotność z konieczności, samotność z wyboru
Kto jest twoim autorytetem?
Czy każdy może zostać bohaterem?

Blok IV Człowiek i przyroda
Jesteśmy Ziemianami
Nadmiar i umiar – o konsumpcji
Mądrość ukryta – co możemy odkryć w naturze?
Opiekun czy niszczyciel – nasza decyzja

 

Blok V Człowiek i kultura
Piękno w życiu człowieka
Sztuka – czy mogę być artystą bez pędzla?
Reklama – czy na pewno tego chcę?

 

VI Człowiek i nauka
Prawda, kłamstwo, fakenews
Czy można odkryć wszystko?
Być jak Leonardo da Vinci
Sztuczna inteligencja – czy zakolegujemy się z robotem?

 

Blok VII Świat wartości
W poszukiwaniu szczęścia
Pragnienia i potrzeby
Hierarchia wartości – co dla mnie jest najważniejsze?
Zabawna praca, pracowita zabawa
Co z tą sprawiedliwością?
W poszukiwaniu sensu

dane kontaktowe

Telefon: +48 508059724

E-mail: dia-ti@dia-ti.com